סוסים זוכרים הבעות פנים

מחקר סוסים

סוסים זוכרים אם חייכתם אליהם או הזעפתם פנים בפעם האחרונה שראיתם אותם. במחקר שנערך באנגליה, הראו לסוסים תמונות של אנשים מחייכים ואנשים כועסים. אותם אנשים באו לבקר את הסוסים כמה שעות לאחר מכן, והציגו מולם פרצוף נייטרלי. הסוסים שהשתתפו במחקר זכרו את הבעת הפנים שהראו להם בתמונות, והמבקרים שתמונתם היתה כועסת זכו ליחס חששני, והסוסים […]